Cataractchirurgie en RLE

Cataractchirurgie en RLE

Bij een cataract-ingreep worden standaard twee technieken gecombineerd: eerst wordt de troebele lens verwijderd door middel van phacoemulsificatie: het verbrijzelen van de lens door middel van ultrasone verstuiving. Dan wordt een implanteerbare lens ingebracht om de refractieve afwijking te corrigeren. De patiënt heeft dus weer een heldere lens, met aangepaste sterkte, waardoor een bril om ver te zien in de meeste gevallen niet meer nodig is.

 

Refractieve Lens Exchange (RLE) of refractieve lensuitwisseling houdt dezelfde ingreep in als hierboven beschreven voor cataract, maar dan om een andere reden. Bij sommige patiënten neemt namelijk de soepelheid van de ooglens geleidelijk aan af. Veel patiënten hebben dan een leesbril nodig of moeten een leesgedeelte aan hun vertebril toevoegen. Door uw natuurlijke ooglens te vervangen door een kunstlens, kan uw oogchirurg u weer een optimaal zicht zonder bril bezorgen.

Hoe verloopt een cataract-ingreep

Stap 1: verwijderen van de troebele lens

Bij deze stap wordt de troebele lens d.m.v. phacoemulsificatie verwijderd. De chirurg maakt een incisie in de cornea (het hoornvlies) en men creëert een ronde opening in het voorste lenskapsel. Langs deze corneale incisie wordt een phacotip ingebracht. Dat is een dunne holle naald, die door middel van ultrasone energie de troebele lens verbrijzelt. Vervolgens zuigt de phacotip de verbrijzelde lens op en worden de cortexresten weggespoeld en opgezogen.

Stap 2: de lensimplant

Na het verwijderen van de troebele lens, wordt een nieuwe intraoculaire lens in de kapselzak ingebracht (lensimplantatie).

Meer over cataract

Bij cataract wordt de ooglens langzaam troebel. Het zicht wordt minder scherp, een effect dat vaak wordt omschreven als ‘mistig’. Zonder behandeling zal het zicht progressief slechter worden. Cataract komt het vaakst voor bij zestigplussers, maar kan ook vroeger optreden.

Door de troebele lens te vervangen door een kunstlens, kan u weer scherp zien zonder bril of contactlenzen.

Er bestaan verschillende mogelijkheden : monofocale implantlens, monofocale torische implantlens, multifocale implantlens.

Lensimplantatie wordt toegepast voor patiënten met:

Als u aan bijziendheid lijdt, is uw oog langer dan gemiddeld waardoor uw zicht van dichtbij scherper is dan uw vertezicht. U hebt een bril nodig om scherp te kunnen zien in de verte. Zonder negatieve (min) glazen of contactlenzen ziet u wazig. Wie sterk bijziend is, kan een voorwerp pas scherp zien net voor de neus.

 

BEHANDELING:

Afhankelijk van uw dioptrie en de dikte van uw hoornvlies, kan de oogchirurg kiezen voor een laseringreep om de kromming van het hoornvlies vlakker te maken. Andere mogelijke behandelingen zijn implanteerbare contactlenzen of chirurgische lensvervanging. Een chirurgische behandeling van bijziendheid is mogelijk wanneer de sterkte van uw bril al een tijd stabiel is.

Als u aan verziendheid lijdt, is uw oog korter dan gemiddeld. Een positieve (plus) lens is nodig om scherp te kunnen zien. Het zicht in de verte is beter dan uw zicht nabij, en u hebt meer moeite om te lezen dan om auto te rijden. Jonge verzienden kunnen scherp zien door zelf de ooglens boller te maken. Deze correctie door het lichaam zelf (accomoderen) gebeurt onbewust maar de accommodatiecapaciteit vermindert op latere leeftijd.

 

BEHANDELING:

Afhankelijk van uw dioptrie, kan de oogchirurg kiezen voor een laseringreep om de kromming van het hoornvlies boller te maken. Andere mogelijke behandelingen zijn implanteerbare contactlenzen of chirurgische lensvervanging. Een chirurgische behandeling van verziendheid is mogelijk wanneer de sterkte van uw bril al een tijd stabiel is.

Astigmatisme betekent dat het oog niet perfect rond is: het heeft eerder de vorm van een rugbybal en de oogkromming is niet symmetrisch. Een beeld wordt onscherp waargenomen, zowel van ver als van dichtbij. Astigmatisme kan optreden bij bijziendheid en bij verziendheid.

 

BEHANDELING:

Afhankelijk van uw dioptrie kan de kromming van het hoornvlies mogelijk met een laseringreep weer mooi egaal en rond gemaakt worden. Andere mogelijke behandelingen zijn implanteerbare contactlenzen of chirurgische lensvervanging. Een chirurgische behandeling is mogelijk wanneer de sterkte van uw bril al een tijd stabiel is.

Bij het ouder worden, doorgaans vanaf de leeftijd van 45 jaar, verzwakt het vermogen van de ooglens om zich automatisch op een voorwerp scherp te stellen. Dit fenomeen waarbij de capaciteit tot accommoderen vermindert, noemt men presbyopie. Het is het moment waarop u merkt dat u een leesbril nodig hebt.

 

BEHANDELING:

Een multifocale implantlens kan het mogelijk maken om weer scherp zien te zonder bril of contactlenzen.

Bekijk het Femto-Cataract filmje

Nog vragen?