Laserbehandelingen zonder flap

Behandelingen zonder flap

Bij droge ogen, dun hoornvlies of voor patiënten die contactsporten beoefenen, is het aanbrengen van een chirurgische flap niet altijd de aangewezen behandelmethode. De oogchirurg kan in bepaalde gevallen een ingreep adviseren volgens een andere techniek, zonder flap.

 

Er zijn verschillende laserbehandelingen zonder flap zoals PRK en LASEK.  Bij deze technieken aan de oppervlakte is de recuperatie van het zicht trager en bestaat er oogirritatie.  Dit laatste wordt voor een groot deel onderdrukt door het plaatsen van een verbandlens en oogdruppels.

PRK

Deze techniek is aangewezen voor patiënten met een dun hoornvlies. Na het wegnemen van de oppervlakkige epitheelcellen, wordt de laserbehandeling verricht. Er wordt gedurende 5 dagen een verbandlens geplaatst, zodat de epitheelcellen kunnen teruggroeien.

LASEK

Een Lasek behandeling is vergelijkbaar met de PRK-techniek. Het verschil is dat de epitheelcellen met een alcoholische oplossing worden verwijderd. Net zoals bij PRK wordt na de ingreep een verbandlens geplaatst voor 5 dagen.

Laseringrepen zonder flapje worden toegepast voor patiënten met:

Als u aan bijziendheid lijdt, is uw oog langer dan gemiddeld waardoor uw zicht van dichtbij scherper is dan uw vertezicht. U hebt een bril nodig om scherp te kunnen zien in de verte. Zonder negatieve (min) glazen of contactlenzen ziet u wazig. Wie sterk bijziend is, kan een voorwerp pas scherp zien net voor de neus.

 

BEHANDELING:

Afhankelijk van uw dioptrie en de dikte van uw hoornvlies, kan de oogchirurg kiezen voor een laseringreep om de kromming van het hoornvlies vlakker te maken. Andere mogelijke behandelingen zijn implanteerbare contactlenzen of chirurgische lensvervanging. Een chirurgische behandeling van bijziendheid is mogelijk wanneer de sterkte van uw bril al een tijd stabiel is.

Als u aan verziendheid lijdt, is uw oog korter dan gemiddeld. Een positieve (plus) lens is nodig om scherp te kunnen zien. Het zicht in de verte is beter dan uw zicht nabij, en u hebt meer moeite om te lezen dan om auto te rijden. Jonge verzienden kunnen scherp zien door zelf de ooglens boller te maken. Deze correctie door het lichaam zelf (accomoderen) gebeurt onbewust maar de accommodatiecapaciteit vermindert op latere leeftijd.

 

BEHANDELING:

Afhankelijk van uw dioptrie, kan de oogchirurg kiezen voor een laseringreep om de kromming van het hoornvlies boller te maken. Andere mogelijke behandelingen zijn implanteerbare contactlenzen of chirurgische lensvervanging. Een chirurgische behandeling van verziendheid is mogelijk wanneer de sterkte van uw bril al een tijd stabiel is.

Astigmatisme betekent dat het oog niet perfect rond is: het heeft eerder de vorm van een rugbybal en de oogkromming is niet symmetrisch. Een beeld wordt onscherp waargenomen, zowel van ver als van dichtbij. Astigmatisme kan optreden bij bijziendheid en bij verziendheid.

 

BEHANDELING:

Afhankelijk van uw dioptrie kan de kromming van het hoornvlies mogelijk met een laseringreep weer mooi egaal en rond gemaakt worden. Andere mogelijke behandelingen zijn implanteerbare contactlenzen of chirurgische lensvervanging. Een chirurgische behandeling is mogelijk wanneer de sterkte van uw bril al een tijd stabiel is.

Nog vragen?