Andere speciale technieken

p

Het LRC biedt nog tal van andere oplossingen voor uw zichtproblemen, zoals : hoornvlies UV- Crosslinking ,  Intracorneale ringen en intravitreale injecties.

Hoornvlies UV-crosslinking

Bij sommige oogaandoeningen stulpt het hoornvlies steeds meer uit en wordt het kegelvormig in plaats van bolvormig. Het zichtprobleem dat hierdoor ontstaat, is helaas niet met een bril of contactlenzen te verhelpen. In deze gevallen boekt het LRC bevredigende resultaten met UV- crosslinking.

Hoe gebeurt de ingreep

  • Vitamine B2 (Riboflavine) wordt ingedruppeld
  • nadien wordt het oog pijnloos bestraald met ultraviolet licht gedurende 30 minuten.

Dit zorgt voor een resultaat waarbij het hoornvlies veel steviger wordt en uw hoornvliesaandoening, zoals keratoconus of hoornvliesectasie, zal stabiliseren.

UV-crosslinking wordt toegepast voor patiënten met Keratoconus

Keratoconus en/of ectasie is een aandoening die het zicht al bij jonge patiënten progressief doet verslechteren. De oorzaak is een verzwakking van het steunweefsel van het hoornvlies, waarbij dit hoornvlies kegelvormig gaat uitpuilen. Om tot een optimaal behandelingsresultaat te komen voor patiënten die aan keratoconus lijden, kunnen achteraf soms chirurgische hoornvliesringetjes ingebracht worden. Cross-linking met ultraviolet licht kan uw hoornvlies verstevigen.

Leeftijdsgebonden veranderingen

Sommige oogafwijkingen kunnen niet chirurgisch gecorrigeerd worden, maar vereisen een andere behandelingsmethode met bijvoorbeeld intravitreale injecties.

Intravitreale injecties als behandeling voor LMD

Leeftijdsgebonden macula degeneratie is slijtage van het netvlies, die ontstaat doordat kleine bloedvaatjes de werking van de macula (de gele vlek van het netvlies) verstoren. In het LRC kan de oogchirurg speciale vloeibare medicatie inspuiten nabij de ongewenste bloedvaatjes, die vervolgens gaan opdrogen.

Nog vragen?