Ingreep, verblijf & nazorg bij het LRC

LRC is al jaren een van de meest vooraanstaande centra voor ooglaserchirurgie in het land. Bij ons staat niet alleen de kwaliteit van uw ingreep, maar ook uw comfort als patiënt voorop. Van het onthaal tot de nacontroles doen we er alles aan om u op een aangename manier te ontvangen.

Het verblijf

 • Uw verblijf in het centrum, met inbegrip van eventueel bijkomend vooronderzoek en nacontrole  na de ingreep, duurt ongeveer 2 uur.
 • Is er iemand bij u om u bij te staan of u weer naar huis te brengen? Dan is het aangenaam wachten in onze ontvangstzaal met koffie, achtergrondmuziek en gratis WiFi.

De ingreep

 • LRC beschikt over 2 geavanceerd uitgeruste operatiezalen.
 • We voeren de laseringrepen uit onder lokale druppelverdoving, dus zonder spuiten of naalden.
 • We bekijken samen met u wat we kunnen doen om de ingreep zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.

Een uitstekende nazorg, controle en opvolging

Geen enkele operatie is zonder risico. Oogchirurgie is dat ook niet. Een goede voorbereiding en correcte nazorg zijn voor ons essentieel. De ingrepen in het LRC gebeuren in de best mogelijke omstandigheden. Kort na de ingreep zijn bepaalde ongemakken mogelijk, afhankelijk van de ingreep die u ondergaat. U krijgt van de chirurg alle nodige tips en instructies voor een goede nazorg na uw operatie.

Wat te verwachten na uw ingreep?

Normale gewaarwordingen tot enkele dagen na een laseringreep zijn:

 • Wazig zicht
 • Licht irritatiegevoel
 • Gevoeligheid aan licht
 • Tranende ogen

Wanneer controle?

Uw oogchirurg zal u laten weten wanneer u op controle verwacht wordt. De dag van uw controle zelf wordt samen in overleg met u vastgelegd.

Welke nazorg?

Om irritaties na uw ingreep te vermijden, dient u rekening te houden met:

 • Tijdelijk gebruik van oogdruppels: tot enkele weken na uw ingreep.
 • Een korte werkonbekwaamheid: 1 à 2 dagen tot 1 week (bij UV Crosslinking en oppervlaktelaserbehandelingen).